قوانین موسسه کودک نسل نو 

  • کلاس های مجموعه نسل نو به صورت ترمی ثبت نام شده و جز در مواقع خاص هزینه به صورت کامل دریافت می شود. رزرو و یا ثبت نام برای چند جلسه امکان پذیر نیست.
  • پس از واریز هزینه ثبت نام قطعی شده و کنسل کردن یا جابه جایی کلاس امکان پذیر نیست.پس لطفا در زمان ثبت نام فرم های مربوطه را در مورد اهداف و نکات قابل توجه مطالعه کنید.
  • در مواقع خاص تنها پس از جلسه اول با کنسل کردن کلاس موافقت می شود و پس از کسر مبلغ بیست درصد،هزینه پرداخت می شود. پس از جلسه دوم کلاس کنسل نمی شود.
  • اگر به هر دلیلی نتوانستید در تعدادی از جلسات شرکت کنید، جبران آن جلسات امکان پذیر نیست.زیرا ظرفیت همه کلاسها تکمیل است و اضافه شدن کودک دیگر منجر به بی نظمی در کلاس می شود.قطعا خود شما تمایل ندارید هرجلسه یک کودک نا آشنا در کلاس فرزند شما شرکت کند.
  • لطفا سر ساعت در مجموعه حضور داشته باشید دیر رسیدن شما باعث می شود کودک نتواند از کلاس به اندازه کافی بهره مند شود.
  • در صورت تعطیل شدن کلاس به دلیل تعطیلات رسمی، در روزی که موسسه تعیین می کند کلاس جبرانی تشکیل می شود.در صورت تعطیل شدن کلاس از سمت ما، روز و ساعت کلاس جبرانی با موافقت اکثر اعضا مشخص می شود.